Cene dostave

Cena za usluge dostave pošiljaka određuje se prema sledećem cenovniku City Express-a:

CENOVNIK

Masa pošiljke u kilogramima

Cena po jednoj pošiljci (RSD)

PDV (20%)

Cena po jednoj pošiljci sa PDV-om (RSD)

do 1

200,00

40,00

240,00

1-2

250,00

50,00

300,00

2-5

550,00

110,00

660,00

5-10

700,00

140,00

840,00

10-15

920,00

184,00

1104,00

15-20

960,00

192,00

1152,00

20-30

1200,00

240,00

1440,00

30-50

1700,00

340,00

2040,00

50-70

2300,00

460,00

2760,00

70-100

3000,00

600,00

3600,00

U slučaju otpreme otkupnih pošiljki, utvrđuje se doplata za dostavu sa povratom otkupnine i to:

  1. 50,00 RSD za otkupnine do 10.000,00 dinara (60,00 RSD sa PDV-om).
  2. Za otkupnine veće od 10.000,00 dinara – usluga je 1% + PDV (1,2% od vrednosti otkupnine sa PDV-om).