Vaša prava

GDPR

Ako ste rezident Evropskog ekonomskog prostora (EEA), imate pravo da pristupite ličnim podacima koje imamo o vama, da ih prenesete na novu uslugu i da zatražite da se vaši lični podaci isprave, ažuriraju ili izbrišu. Ako želite da ostvarite ova prava, kontaktirajte nas putem dole navedenih podataka za kontakt.

Vaši lični podaci će se prvobitno obrađivati u Irskoj, a zatim će biti preneti van Evrope radi skladištenja i dalje obrade, uključujući Kanadu i Sjedinjene Države. Za više informacija o tome kako funkcionišu transferi podataka u skladu sa opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), pogledajte Shopify-ovu GDPR dokumentaciju: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR.

CCPA

Ako ste stanovnik Kalifornije, imate pravo da pristupite ličnim podacima koje imamo o vama (takođe poznatim kao „Pravo da znam“), da ih prenesete na novu uslugu i zatražite da se vaši lični podaci isprave , ažurirano ili izbrisano. Ako želite da ostvarite ova prava, kontaktirajte nas putem dole navedenih podataka za kontakt.

Ako želite da odredite ovlašćenog agenta koji će podneti ove zahteve u vaše ime, kontaktirajte nas na donjoj adresi.